Impressum

Main page | Impressum

English

Provider name

ASOLVE Limited Liability Company

Seat, Mailing Address

1-3 Had street 8000 Székesfehérvár, Hungary

Registration Authority

Registry Court of Székesfehérvár, Hungary

EU VAT Number

HU25761207

Company Reg. No.

03-09-130664

Hungarian statistical code

25761207-6201-113-01

Official email address

Server provider details

1st:

Company name: Digital Ocean, Inc.
Seat: 101 6th Ave, New York, NY 10013, United States

2nd:

Company name: Amazon Web Services, Inc.
Seat: 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States

Hungarian

A szolgáltató neve

ASOLVE Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye, telephelye, levelezési címe

8000 Székesfehérvár Had utca 1-3

Nyilvántartásba vevő hatóság

Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Adószám

25761207-2-42

Cégjegyzékszám

03-09-130664

Statisztikai számjel

25761207-6201-113-01

Elérhetőség

A tárhelyszolgáltató(k) adatai

Első:

Cégnév: Digital Ocean, Inc.
Székhely: 101 6th Ave, New York, NY 10013, Egyesült Államok

Második:

Cégnév: Amazon Web Services, Inc.
Székhely: 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States